Impakt – nowy portal e-Learningu dla Wolontariuszy i Koordynatorów

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownej pomocy innym, które przynosi korzyści nie tylko społecznościom i organizacjom, ale również rozwija umiejętności, pasje i zainteresowania samych wolontariuszy. Na bazie obserwacji potrzeb wolontariuszy i organizacji pozarządowych, powstał nowy portal na temat wolontariatu, oferujący kompleksowe szkolenia online, zarówno dla wspomnianych wolontariuszy, jak i koordynatorów. Został on przygotowany przez […]

Czym jest kultura organizacyjna i jak powstało nasze narzędzie?

Pojęcie “kultury” bywa rozumiane bardzo różnie i jak dotąd, naukowcy z całego świata nie doszli do konsensusu co do określenia chociażby kilku jej definicji. Co ciekawe, jednym z głównych czynników decydujących o wydźwięku danej definicji jest to, w ramach jakiej dziedziny nauki jest tworzona. Również w przypadku omawianego przeze mnie węższego pojęcia kultury organizacyjnej, należy […]

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Kultura organizacyjna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się i jest wykorzystywane w świecie biznesu. Rośnie tak, że może być ona kluczową „dźwignią” do wzmocnienia pracowników, ich efektywności, a co za tym idzie – sprawniejszego działania i zwiększenia rentowności firmy. Na całym świecie powstają książki opisujące kolejne przypadki przedsiębiorstw, które, świadomie pracując ze swoja kulturą, […]

DrogowskazyKultury.org – Transformacja kultury organizacyjnej

Głównym celem projektu DrogowskazyKultury.org jest pożądana zmiana kultury organizacyjnej w 40 zespołach, w co najmniej 15 organizacjach pozarządowych do końca trwania projektu poprzez opracowanie, przebadanie i wdrożenie narzędzia pozwalającego im na zdiagnozowanie i transformację kultury organizacyjnej w pożądanym, lepszym kierunku.  Efektem projektu będzie adaptacja do warunków Polskich i do pracy z organizacjami pozarządowymi, dostępnego poza […]

Mamy rady na odpady

Łatwo sobie wyobrazić 3 pokoleniową rodzinę, w której najstarsze pokolenie chłonie informacje z lokalnej telewizji, młodzież przegląda media społecznościowe, a pozostali jej członkowie obracają się na co dzień wśród ludzi. Jeśli możliwe będzie zrealizowanie działań edukacyjnych dla każdej z tych grup to wszyscy oni będą gotowi, aby z podobnym zaangażowaniem podejść do dyskusji i prawdopodobnie […]

Dialog na rzecz integracji

W Opolu działa wiele podmiotów na rzecz integracji cudzoziemców, które organizują różnorodne wydarzenia czy akcje na ich rzecz. Działania te są bardzo różnorodne, niezintegrowane i czasami nawet dublujące się. Istnieje realna potrzeba usystematyzowania tych działań i zidentyfikowanie realnych potrzeb na rzecz integracji cudzoziemców tych grup docelowych, aby móc w przyszłości opracować wspólna koncepcję działań (np. […]

Spacery społeczników

W ramach Ogólnopolskiego Sprzątania Świata (i nie tylko!) i my chcemy uprzątnąć kawałek Opola – a konkretnie naszych lasów. Od 2022 r. regularnie sprzątamy nasze otoczenie organizując tzw. Spacery Społeczników, które też są okazją do spotkania w lesie i rozmowy o społecznie ważnych sprawach. Przy okazji rozmów, razem ruszamy w leśne rejony i zbieramy śmieci […]

Opolskie Centrum Wolontariatu “Iskra”

Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu to platforma do spotkań i wspólnych działań dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, ale i tych, którzy chcą się zaangażować, ale jeszcze nie wiedzą, jak. Każdy może zapisać się na wybrany przez siebie wolontariat. Centrum zaprasza również organizacje, które mogą zaoferować ciekawe działania dla opolskich wolontariuszy. Oferuje wsparcie merytoryczne, szkolenia, kursy i […]

Projekt wspierający akcję Masz jaja – idź na badania

Od początku wspieraliśmy projekt “Masz jaja idź na badania”, gdyż całym sercem podpisujemy się pod ideą profilaktyki zdrowotnej, również przy wykorzystaniu sportu. Realne wsparcie mogliśmy udzielić w momencie, kiedy działania zaczęły się rozrastać i przed ekipą stanęła potrzeba sformalizowania swojego projektu. Wspólnie pomogliśmy im wybrać optymalną formę prawną, jaką w ich przypadku jest stowarzyszenie, a […]

Zwinne i uczące się zespoły, czyli co zrobić, aby lider w organizacji stresował się mniej?

Czy kiedy przyszło Ci realizować projekt jako jego lider, towarzyszył temu nadmierny stres związany z odpowiedzialnością spoczywającą wyłącznie na Tobie? Czy jako lider w swojej organizacji jesteś już zmęczony ciągłą presją otoczenia i współpracowników, którzy ciągle oczekują, abyś wywiązywał się ze swoich zobowiązań? Warto, żebyś wiedział, że można „Pracować inaczej”. Ale o co właściwie chodzi […]