Jak zapamiętamy rok 2023? – Podsumowanie

Końcówka roku, jak zwykle wprowadzając nas w wysokie tempo, pozostawiła też nieco przestrzeni na przemyślenie, gdzie jesteśmy i jak działamy. To w dużej mierze efekt mobilizacji, mającej swoje źródło w rozpoczęciu projektu rozwojowego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Procesy chłodnej oceny naszego portfela projektowego oraz tego, co potrafi powiedzieć o nas osoba korzystająca z […]

Zrównoważony rozwój – co dla nas oznacza?

Moglibyśmy zacząć od wystąpienia Profesora Politechniki Opolskiej, Marcina Łuszczyka podczas jednej z naszych konferencji. Prelegent omawiał temat rozwoju trwałego, i w ramach wystąpienia próbował wyjaśnić słuchaczom, dlaczego bardziej trafne od posługiwania się pojęciem „zrównoważony rozwój’” jest użycie określenia „rozwój trwały”. Łuszczyk  poruszył również temat wpływu postępu cywilizacyjnego na kwestię rozwoju. Zwrócił uwagę, iż  postęp zawsze […]

Podsumowanie działań i projektów w 2022 roku

Rok 2022 był dla naszej Fundacji czasem intensywnych działań i kolejnych inspirujących projektów, ale też momentem wielu trudnych i nieoczekiwanych zwrotów (konflikt w Ukrainie), a także zmian w planowanych działaniach. W tym tekście chcemy się z Wami podzielić rezultatami naszych wysiłków oraz planami na przyszłość. Omawiamy je poniżej, w ramach głównych obszarów działalności Fundacji Geko, […]

Impakt – nowy portal e-Learningu dla Wolontariuszy i Koordynatorów

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownej pomocy innym, które przynosi korzyści nie tylko społecznościom i organizacjom, ale również rozwija umiejętności, pasje i zainteresowania samych wolontariuszy. Na bazie obserwacji potrzeb wolontariuszy i organizacji pozarządowych, powstał nowy portal na temat wolontariatu, oferujący kompleksowe szkolenia online, zarówno dla wspomnianych wolontariuszy, jak i koordynatorów. Został on przygotowany przez […]

Czym jest kultura organizacyjna i jak powstało nasze narzędzie?

Pojęcie “kultury” bywa rozumiane bardzo różnie i jak dotąd, naukowcy z całego świata nie doszli do konsensusu co do określenia chociażby kilku jej definicji. Co ciekawe, jednym z głównych czynników decydujących o wydźwięku danej definicji jest to, w ramach jakiej dziedziny nauki jest tworzona. Również w przypadku omawianego przeze mnie węższego pojęcia kultury organizacyjnej, należy […]

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Kultura organizacyjna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się i jest wykorzystywane w świecie biznesu. Rośnie tak, że może być ona kluczową „dźwignią” do wzmocnienia pracowników, ich efektywności, a co za tym idzie – sprawniejszego działania i zwiększenia rentowności firmy. Na całym świecie powstają książki opisujące kolejne przypadki przedsiębiorstw, które, świadomie pracując ze swoja kulturą, […]

Zwinne i uczące się zespoły, czyli co zrobić, aby lider w organizacji stresował się mniej?

Czy kiedy przyszło Ci realizować projekt jako jego lider, towarzyszył temu nadmierny stres związany z odpowiedzialnością spoczywającą wyłącznie na Tobie? Czy jako lider w swojej organizacji jesteś już zmęczony ciągłą presją otoczenia i współpracowników, którzy ciągle oczekują, abyś wywiązywał się ze swoich zobowiązań? Warto, żebyś wiedział, że można „Pracować inaczej”. Ale o co właściwie chodzi […]