Impakt – nowy portal e-Learningu dla Wolontariuszy i Koordynatorów

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownej pomocy innym, które przynosi korzyści nie tylko społecznościom i organizacjom, ale również rozwija umiejętności, pasje i zainteresowania samych wolontariuszy. Na bazie obserwacji potrzeb wolontariuszy i organizacji pozarządowych, powstał nowy portal na temat wolontariatu, oferujący kompleksowe szkolenia online, zarówno dla wspomnianych wolontariuszy, jak i koordynatorów. Został on przygotowany przez […]

Czym jest kultura organizacyjna i jak powstało nasze narzędzie?

Pojęcie “kultury” bywa rozumiane bardzo różnie i jak dotąd, naukowcy z całego świata nie doszli do konsensusu co do określenia chociażby kilku jej definicji. Co ciekawe, jednym z głównych czynników decydujących o wydźwięku danej definicji jest to, w ramach jakiej dziedziny nauki jest tworzona. Również w przypadku omawianego przeze mnie węższego pojęcia kultury organizacyjnej, należy […]

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Kultura organizacyjna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się i jest wykorzystywane w świecie biznesu. Rośnie tak, że może być ona kluczową „dźwignią” do wzmocnienia pracowników, ich efektywności, a co za tym idzie – sprawniejszego działania i zwiększenia rentowności firmy. Na całym świecie powstają książki opisujące kolejne przypadki przedsiębiorstw, które, świadomie pracując ze swoja kulturą, […]

Zwinne i uczące się zespoły, czyli co zrobić, aby lider w organizacji stresował się mniej?

Czy kiedy przyszło Ci realizować projekt jako jego lider, towarzyszył temu nadmierny stres związany z odpowiedzialnością spoczywającą wyłącznie na Tobie? Czy jako lider w swojej organizacji jesteś już zmęczony ciągłą presją otoczenia i współpracowników, którzy ciągle oczekują, abyś wywiązywał się ze swoich zobowiązań? Warto, żebyś wiedział, że można „Pracować inaczej”. Ale o co właściwie chodzi […]