GEKO-PRO - zrealizowane projekty

„Iskra – Działaj, Zmieniaj, Rozwijaj”

Chorągiew Opolska ZHP przy wsparciu Projektu Geko w 2018 roku pozyskała prawie 250 000 zł na projekt „Iskra – Działaj, Zmieniaj, Rozwijaj”, który miał na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej i aktywności Opolan w życiu publicznym. Za sprawą tego projektu obudziliśmy w mieszkańcach Opolszczyzny chęć do działania na polu wolontariatu i lokalnej społeczności oraz stworzyliśmy wspólnotę liderów społeczeństwa obywatelskiego, która zaowocowała powstaniem Opolskiego Centrum Wolontariatu “Iskra”.

W ramach projektu „Iskra” organizowaliśmy cykliczne spotkania, umożliwiające rozwój umiejętności oraz przygotowanie do pełnienia roli aktywnych animatorów życia obywatelskiego w regionie. Brali w nich udział lokalni liderzy społeczności, organizacji pozarządowych, jak i harcerskich. Dowiedzieli się o projekcie, dzięki naszym promocyjnym działaniom i organizowanej kampanii społecznej, której celem było uświadamianie roli działań społecznych w naszym regionie.

Zależało nam również na utworzeniu stałej infrastruktury wsparcia dla inicjatyw oddolnych i liderów społecznych na terenie województwa opolskiego, zbudowaniu sieci kontaktów pomiędzy liderami społecznymi i wolontariuszami w tym regionie. 

W tym celu udało się nam wygrać otwarty konkurs ofert organizowany przez Miasto Opole i dzięki temu w Opolu powstało Opolskie Centrum Wolontariatu “Iskra”. W jego ramach stworzyliśmy stronę internetową, która pomaga łączyć do działania opolskich wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi, zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów w opolskich szkołach na temat możliwości ich udziału w życiu społecznym oraz dyżury koordynatorów wolontariatów i innych specjalistów z zakresu działań społecznych, aby byli dostępni dla Opolan w sprawie wszelkich ich działań i do konsultowania pomysłów na nie.

Do tej pory udało nam się już zorganizować festiwal „Mamy Moc” 22 września 2018, który był oficjalnym rozpoczęciem projektu Iskra. Odbyły się wtedy gry miejskie na 100-lecie niepodległości, zajęcia i warsztaty harcerskie, mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodzin od laser taga po ściankę wspinaczkową, ale przede wszystkim zorganizowaliśmy Strefę Organizacji Pozarządowych, na której stowarzyszenia i fundacje z Opolszczyzny miały okazję zaprezentować swoją działalność i również zorganizować zajęcia dla mieszkańców miasta i harcerzy z Chorągwi odwiedzających Festiwal. Poza tym zorganizowaliśmy do tej pory spotkania z cyklu Akademii Obywatelskiej, które nie tylko służą rozwoju kompetencji opolskich społeczników, ale też do wymiany pomysłów na wzajemne wsparcie i wzmocnienie działań w Opolu.

Jednym z efektów takiej wymiany był pomysł na zorganizowanie w Opolu pierwszej kawiarenki społecznej, który wspieramy i animujemy, aby doszedł on do skutku. Zebraliśmy opinie przedstawicieli ponad 35 organizacji pozarządowych w tym temacie i razem wymyśliliśmy koncept na to miejsce, który przedstawiliśmy włodarzom miasta.

Następnymi działaniami, jakie nas czekają jest ciągłe wspieranie wszystkich społeczników w ich projektach, aby całość zakończyć Festiwalem Wolontariatu, który zorganizujemy jesienią 2019 roku.

To był dopiero początek tego projektu, ale już wiemy, że była to tytułowa “Iskra” w celu łącznia społecznej działalności z działalnością biznesową i administracyjną. Czego największym efektem jest funkcjonujące od 2019 roku Centrum Wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *