GEKO-PRO - zrealizowane projekty

Mamy rady na odpady

Łatwo sobie wyobrazić 3 pokoleniową rodzinę, w której najstarsze pokolenie chłonie informacje z lokalnej telewizji, młodzież przegląda media społecznościowe, a pozostali jej członkowie obracają się na co dzień wśród ludzi. Jeśli możliwe będzie zrealizowanie działań edukacyjnych dla każdej z tych grup to wszyscy oni będą gotowi, aby z podobnym zaangażowaniem podejść do dyskusji i prawdopodobnie także zmian w sposobie swojego gospodarowania odpadami, czego właśnie dotyczy projekt „Mamy rady na odpady.

Aby to było możliwe konieczne będzie przemówienie językiem korzyści. Stąd pokazanie wygody i odciążenia w odpowiedzialności za kłopotliwe odpady, które oferuje PSZOK, a także dostarczenie doczesnych form wartości jakimi są małe i nieco większe upominki dystrybuowane podczas spotkań z mieszkańcami organizowanymi w ramach tego projektu.

Wśród poruszanych aspektów merytorycznych na spotkaniach znajdują się:
– prawidłowa segregacja odpadów komunalnych,
– pomysły na wydłużanie cyklu życia produktu, w tym przykłady modeli biznesowych jak wypożyczalnie sprzętów, punkty napraw itp.
– zwiększanie wydajności procesów produkcji,
– minimalizacja powstawania odpadów, a wybory zakupowe w codziennym życiu,
– ponowne wykorzystanie komponentów.

Organizacja projektu podporządkowana jest pośredniemu celowi jakim jest dotarcie z informacją do jak najszerszego grona odbiorców w gminach. Stąd 3 działania, które się uzupełniają i chwytają uwagę osób o różnych preferencjach.

1. Dla osób, które swoją wiedzę czerpią głównie z Internetu (głownie osoby młode i dynamiczne) zaprojektowano dostępną, przejrzystą i atrakcyjną informację edukacyjną w formie strony internetowej.

2. Dla osób, które preferują kontakt osobisty przeprowadzono spotkania na terenie różnych gmin.

3. Dla osób o pozytywnym nastawieniu do mediów tradycyjnych – został przygotowany materiał informacyjno-edukacyjny w formie filmowej, tekstowej (informacje prasowe) i dźwiękowej (informacje radiowe), które zostały dystrybuowane do dyspozycji lokalnych i regionalnych mediów.

Wyobrażamy sobie, że jeśli uda się uzyskać na stałe efekt synergii nie tylko w tych trzech obszarach komunikacyjnych, ale także geograficznie, poprzez objęcie analogicznym działaniem inne gminy, możliwe jest nawiązanie dyskusji na temat zagadnień dotyczących odpadów przez całe rodziny czy przez różne osoby z personelu lokalnej firmy i tak dalej.

Projekt finansowany są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *