GEKO-BLOG - zainspiruj się!

Podsumowanie działań i projektów w 2022 roku

Rok 2022 był dla naszej Fundacji czasem intensywnych działań i kolejnych inspirujących projektów, ale też momentem wielu trudnych i nieoczekiwanych zwrotów (konflikt w Ukrainie), a także zmian w planowanych działaniach. W tym tekście chcemy się z Wami podzielić rezultatami naszych wysiłków oraz planami na przyszłość. Omawiamy je poniżej, w ramach głównych obszarów działalności Fundacji Geko, a także tych, które były odpowiedzią na potrzeby chwili:

1. Wolontariatu – Iskra, Impuls i Impakt

Prowadzone przez nas Opolskie Centrum Wolontariatu „Iskra” (współfinansowane przez Urząd Miasta Opola) przyniosło kolejne sukcesy i dalszy rozwój na wielu płaszczyznach. Na naszej stronie powstała lista stałych ofert wolontariatu w Opolu, która okazała się to strzałem w dziesiątkę – m.in. w ten sposób dotarliśmy do grona nowych osób, chcących zaangażować się w tego rodzaju działanie. Organizowaliśmy także regularne spotkania Partnerstwa Opolski Wolontariat, które umocniły współpracę między organizacjami członkowskimi. Część z tych organizacji po raz kolejny tworzyło Festiwal Wolontariatu „Impuls”, w ramach którego został zrealizowany projekt „Otwarte Wolontariaty”. Poza szkoleniami, warsztatami i Forum Wolontariatu, odbyło się również wiele krótkoterminowych inicjatyw, do których mógł dołączyć każdy chętny i spróbować swoich sił w działaniu społecznym. Otwarte Wolontariaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, w szczególności wśród uczniów szkół z całej Opolszczyzny. W ramach tej inicjatywy współpracowaliśmy z takimi partnerami jak: ReUżytkownia, Muzeum Wsi Opolskiej, Fundacja L’Arche czy Hospicjum Opolskie. Zostaliśmy także zaproszeni przez Fundację „Wypłyń na Głębię” do współtworzenia portalu Impakt.org.pl, który docelowo stanie się platformą e-learningową i bazą wiedzy o wolontariacie, skierowaną zarówno do koordynatorów, jak i wolontariuszy. .

2. Wsparcie organizacji pozarządowych

W tym obszarze zrealizowaliśmy dwa kluczowe projekty. Pierwszy z nich, DrogowskazyKultury.org, tworzony przez nasz Zarząd i stałych współpracowników zewnętrznych, okazał się dobrą odpowiedzią na potrzeby innych NGO.  Dzięki projektowi i dofinansowaniu przyznanemu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zbudowaliśmy nową markę dla naszej Fundacji, a zarazem skuteczne narzędzie do diagnozy kultury organizacyjnej. Przyczynia się ono bowiem do lepszej współpracy zespołów w organizacjach pozarządowych i jest dobrym pretekstem do rozmów o skuteczniejszej współpracy. Drugi projekt to  “Wzmacniamy Opolskie NGO”, w ramach którego odbyły się liczne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Największą popularnością cieszyły się te poświęcone możliwościom działań promocyjnych NGO.

3. Demokracja i partycypacja

Projekty “BO Twój Głos Ma Znaczenie” oraz “Różnorodni w Dialogu” to inicjatywy, które zaowocowały wzmocnieniem relacji z Partnerami, takimi jak Centrum Dialogu Obywatelskiego, Tęczowe Opole czy Laboratorium Zmiany. Wartościowa współpraca wymagała dobrego porozumienia zarówno w obszarze merytoryki, jak i marketingu. Spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego okazały się prostym, łatwym i skutecznym narzędziem, wspierającym rozwój relacji z zespołem pracowników CDO. Jednak przede wszystkim służyły one wypracowaniu ważnych wniosków na przyszłość, aby wzmocnić partycypację w Opolu i zachęcić do niej Opolan.

4. Przyroda i ekologia

Projekt “Mamy Rady na Odpady” przyniósł wartościowe kontakty zarówno z innymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, jak i samorządami sąsiednich powiatów i gmin. Otrzymaliśmy od nich wiele dobrych referencji z tego obszaru, które potwierdzają skuteczność naszych działań edukacyjno-informacyjnych. Współpraca ta zaowocowała stworzeniem wielu materiałów edukacyjnych, chociażby w postaci strony internetowej, filmów, zdjęć czy artykułów, które były udostępniane przez opolskie media i które można znaleźć w naszych mediach społecznościowych.

5. Rozwój instytucjonalny – dostępność działań Fundacji

Dzięki środkom z regrantingu, organizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, zrealizowaliśmy projekt “Rozwój Działalności Misyjnej”, który pozwolił na podniesienie dostępności działań organizowanych przez Fundację Geko dla odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dzięki temu nie tylko nasze wydarzenia, ale także strona internetowa i media społecznościowe są przystępne dla każdego użytkownika.

6. Działalność dodatkowa – partnerstwo „Opolskie dla Ukrainy”

W wyniku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych stworzyliśmy partnerstwo “Opolskie dla Ukrainy”. Szybko dostosowaliśmy się do bieżącej sytuacji, uformowaliśmy partnerstwo obejmujące ponad 30 organizacji i wspieraliśmy osoby przybywające w tamtym czasie z Ukrainy do Opola, m.in. poprzez koordynację Miejskiego Centrum Pomocy Uchodźcom, współzarządzanie zbiórkami pomocy humanitarnej czy szerokimi akcjami informacyjnymi i edukacyjnymi o możliwym do otrzymania wsparciu, w ramach wspólnie stworzonego Kompendium Wiedzy o pomocy dla uchodźców.

7. Animowanie partnerstw – razem możemy więcej!

Fundacja Geko aktywnie uczestniczyła lub była inicjatorem takich partnerstw jak: Partnerstwo Opolskich NGO, Partnerstwo Iskra – Opolski Wolontariat, Partnerstwo Impakt (z Fundacją „Wypłyń na Głębię”) czy też OKIK (Opolska Koalicja Instytucji Kultury).

Wiemy, że wszystkie te partnerstwa obszarowe przyczyniają się do łatwiejszego osiągania kolejnych celów, gdyż razem możemy znacznie więcej!

Przed nami wiele planów i kolejnych ambitnych celów. Dziękujemy Wam za wsparcie dobrym słowem (czy to na żywo czy w mediach społecznościowych), które jest dla nas niezmiernie cenne. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i na wspólne budowanie lepszego Opola i lepszego świata!

Z całego serca,
Zespół Fundacji Geko im. Moniki Mnich


Projekt Profesjonalizacja Fundacji Geko jest projektem realizowanym przez Fundację Geko im. Moniki Mnich finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.