GEKO-PRO - zrealizowane projekty

Dialog na rzecz integracji

W Opolu działa wiele podmiotów na rzecz integracji cudzoziemców, które organizują różnorodne wydarzenia czy akcje na ich rzecz. Działania te są bardzo różnorodne, niezintegrowane i czasami nawet dublujące się. Istnieje realna potrzeba usystematyzowania tych działań i zidentyfikowanie realnych potrzeb na rzecz integracji cudzoziemców tych grup docelowych, aby móc w przyszłości opracować wspólna koncepcję działań (np. w postaci Centrum Informacji dla Cudzoziemców). Tymi grupami docelowymi są:

– cudzoziemcy i cudzoziemki zamieszkujący Opole

– osoby reprezentujące Urząd Miasta Opola,

– osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Opola, działające na rzecz cudzoziemców,

– osoby reprezentujące konsulat honorowy Ukrainy w Opolu.

Dlatego też pod koniec 2021 roku podjęliśmy się poprzez projekt „Dialog na rzecz integracji” zidentyfikowania potrzeb w obszarze integracji cudzoziemców razem z Fundacją Laboratorium Zmiany.

W związku z tym przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy sesje spotkań z różnorodnymi, lokalnymi przedstawicielami społeczności i organizacji działających na rzecz integracji cudzoziemców w Opolu. Spotkania te miały na celu wypracowanie wspólnych założeń działalności integracyjnej cudzoziemców na kolejne lata, a także spisania oczekiwań jakie powinno spełniać w przyszłości Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Poza tym, każda z zaangażowanych stron mogła zastanowić jak chce wspierać integrację cudzoziemców i działać na jej rzecz w najbliższej przyszłości. Spotkania zrealizowane były w formie dialogu w metodyce zgodnej z zaleceniami Nansen Center for Peace and Dialogue, z udziałem facylitatorów należących do sieci Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu.

Po spotkaniach powstało opracowanie zawierające opis potrzeb w obszarze integracji cudzoziemców dostępne pod linkiem:

Zachęcamy do zapoznania się z tym raportem.

Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zdania „Dialog
na rzecz integracji” – umowa nr CDO-RIPS.525.7.2021 z dnia 1.12.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *