GEKO-BLOG - zainspiruj się!

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Kultura organizacyjna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się i jest wykorzystywane w świecie biznesu. Rośnie tak, że może być ona kluczową „dźwignią” do wzmocnienia pracowników, ich efektywności, a co za tym idzie – sprawniejszego działania i zwiększenia rentowności firmy.

Na całym świecie powstają książki opisujące kolejne przypadki przedsiębiorstw, które, świadomie pracując ze swoja kulturą, nie tylko osiągnęły sukces biznesowy, ale przede wszystkim zyskały świadomie działających i zadowolonych pracowników. Jednym z najbardziej znanych przykładów ostatnich lat jest skuteczna praca z kulturą w Netflixie, której opisy można znaleźć już w kilku książkach czy podcastach na ten temat.


Niestety w Polsce obszar ten jest wciąż mało znany, nie tylko na polu biznesowym, ale także (paradoksalnie) wśród organizacji pozarządowych. To właśnie od NGO oczekuje się współpracy opartej na konstruktywnej kulturze organizacyjnej, która wzmacnia zespoły i wspiera je we wspólnym osiąganiu celów społecznych. A przecież, poza samymi działaniami misyjnymi, organizacje pozarządowe powinny zapewniać też możliwość rozwoju i troski o swój dobrostan swoim członkom, wolontariuszom czy pracownikom.

Mając na co dzień kontakt z wieloma organizacjami pozarządowymi (zarówno jako ich członkowie, jak i zewnętrzni obserwatorzy), dostrzegamy, że wspólne wartości, misja i cele nie wystarczą, aby dobrze ze sobą współpracować.

Kiedy przychodzi do realizacji zadań, okazuje się, że niejednokrotnie nie zgadzamy się co do tego, jak chcemy ze sobą współdziałać, co z kolei powoduje wiele frustracji. Zakładamy bowiem, że wspólne wartości i misja to gwarant motywacji do pracy i osiągania kolejnych celów.

Oczywiście warto najpierw odpowiedzieć sobie na słynne pytanie „dlaczego?” lub inaczej mówiąc, „po co?” działa nasza organizacja czy grupa, i zapisać to w naszej misji, strategii czy też długoterminowych celach. Jednak to nie wszystko. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie „co?” chcemy razem robić i jakie działania pragniemy podejmować, musimy wcześniej zastanowić się „jak?” będziemy działać i współpracować.

Brak spójnego stylu zarządzania i świadomej pracy z kulturą organizacyjną bywa przyczyną wielu konfliktów pomiędzy działaczami danej organizacji. Każdy z liderów ma swój pomysł na zarządzanie i nie zawsze proponowany styl cieszy się aprobatą u pozostałych współpracowników. Niejednokrotnie zdarza się też, że przez brak poczucia solidarności, cała odpowiedzialność za organizację czy zespół spada na jej prezesa/kę lub lidera/kę. Systemowe, ujęte w statutach rozwiązania mechanizmów demokratycznych są bowiem niewystarczające. Organizacjom brakuje narzędzia, dzięki któremu będą mogły uspójnić oczekiwania zespołu wobec stylu pracy. Ten zaś powinien zawierać się w zdefiniowanej kulturze organizacyjnej i być zgodny z ich misją i wartościami.

Lata naszej pracy i doświadczeń w różnych NGO doprowadziły nas do wniosku, że odpowiedzią na większość tych potrzeb może być narzędzie do diagnozowania kultury organizacyjnej.

Aby jednak zacząć świadomie pracować nad kulturą organizacyjną, niezbędna jest świadomość, jaki mamy punkt wyjścia i jaki jej stan chcemy osiągnąć w danym zespole. Dlatego też narzędzia diagnostyczne do badania kultury organizacyjnej bazują na tym, aby najpierw określić, jaka jest obecna kultura danego zespołu i w jakiej kulturze jego członkowie chcieliby działać w przyszłości. 

W naszym narzędziu badamy 11 kluczowych obszarów tworzących kulturę organizacyjną, które każdy członek ocenia pod kątem teraźniejszym, jak i oczekiwanym. To oczywiście nie wszystkie z obszarów. Jeżeli dany zespół jest gotowy sięgnąć głębiej, może badać i eksplorować kolejne obszary. Jednak na początek proponujemy skupić się na wspomnianych 11 obszarach i tą drogą dojść do wspólnej, pożądanej kultury oraz sprawdzić za pomocą narzędzia DrogowskazyKultury.org, czy cały zespół jest zgodny co do obranej ścieżki.

W ten właśnie sposób powstał projekt DrogowskazyKultury.org, którego celem jest opracowanie, przebadanie i wdrożenie narzędzia pozwalającego na diagnozowanie i transformację kultury organizacyjnej w pożądanym kierunku przez społeczne zespoły.

W tym celu dostosowaliśmy do polskich warunków oraz do pracy z organizacjami pozarządowymi, dostępne zagranicą narzędzie, służące diagnozie kultury organizacyjnej. Planujemy je udostępnić za pomocą stworzonego w tym celu portalu internetowego. W pierwszej kolejności jednak narzędzie będzie testowane i rozwijane w ramach osobistej pracy naszych trenerów z 50 różnymi zespołami z organizacji pozarządowych z całej Polski.

Jesteście zainteresowani udziałem w tym procesie? Chcecie skorzystać z narzędzia, ale także z doradztwa trenerów i dedykowanych szkoleń, które pomogą wzmocnić Waszą kulturę organizacyjną? Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie więcej szczegółów: http://drogowskazykultury.org/otwiera się w nowej karcie.

Oczywiście nie istnieją zespoły, które w każdej sytuacji działają bez zarzutu, dlatego proponujemy, by traktować wyniki diagnozy jako tytułowe „Drogowskazy”, które pokażą, na czym powinno się skupić w pierwszej kolejności, aby świadomie kształtować kulturę w zespole, jak i później w całej organizacji. Diagnozowanie i wypracowanie pożądanej kultury dla danej organizacji, a następnie rozpoczęcie świadomej pracy nad nią – to, według nas, najlepszy sposób na to, by zmotywowanych zespołów w organizacjach pozarządowych było jak najwięcej. 

Dlatego portal https://drogowskazykultury.org/otwiera się w nowej karcie zbiera również dobre praktyki oraz pozycje bibliograficzne, dzięki którym będziecie mogli jeszcze lepiej i bardziej konstruktywnie wzmacniać swoją kulturę w obranym kierunku. Docelowo w naszej bazie wiedzy będziemy zbierać materiały dotyczące każdego z 11 obszarów, aby prace nad nimi przebiegały sprawnie i by każdy zespół mógł osiągnąć pożądany poziom, określony wcześniej za pomocą diagnozy. Zachęcamy również do dołączenia i współtworzenia specjalnej grupy na Facebooku, na której zbieramy inspiracje i dzielimy się informacjami z zakresu kultury organizacyjnej. W ten sposób chcemy wspólnie tworzyć i poszerzać naszą bazę wiedzy DrogowskazyKultury.org: https://www.facebook.com/groups/910769193703310/otwiera się w nowej karcie

Dzięki przygotowanej platformie internetowej oraz zebranym na niej materiałom, każdy będzie mógł poprawić swoją samoorganizację i zarządzanie oraz wzmocnić zespołowe działania realizujące wyznaczone cele i misję. Zgromadzone inspiracje pozwolą wzmocnić poszczególne, kluczowe obszary pracy z kulturą organizacyjną. Ważne jednak, żeby najpierw je wyznaczyć, do czego zapraszamy, poprzez udział w projekcie i za pomocą naszego narzędzia. Zapisy do projektu startują 1 marca 2023 r. na stronie: http://drogowskazykultury.org/otwiera się w nowej karcie i potrwają do wyczerpania limitu miejsc.


O autorze

Jakub Lasek – działacz społeczny, wolontariusz, lider i trener w organizacjach pozarządowych. Wiceprezes Fundacji Geko im. Moniki Mnich wspierającej w działaniu organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, które zdobył m.in. jako manager, CMO czy CEO spółki produkcyjnej. Od 15 lat jest czynnie zaangażowanym instruktorem harcerskim, pracującym z młodzieżą i liderami młodzieżowymi. Współorganizator i koordynator międzynarodowych seminariów i autorskich kursów (m.in. w Armenii, Gruzji, Grecji czy Rumunii).


Bibliografia:
Simon Sinek – Zaczynaj od dlaczego
Maria Mycielska – Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą organizacyjną
Kim Cameron, Robert Quinn – Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurencyjnych
Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski – Metody Zarządzania Kulturą Organizacyjną”
Peter Senge – Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *