GEKO-PRO - zrealizowane projekty

DrogowskazyKultury.org – Transformacja kultury organizacyjnej

Głównym celem projektu DrogowskazyKultury.org jest pożądana zmiana kultury organizacyjnej w 40 zespołach, w co najmniej 15 organizacjach pozarządowych do końca trwania projektu poprzez opracowanie, przebadanie i wdrożenie narzędzia pozwalającego im na zdiagnozowanie i transformację kultury organizacyjnej w pożądanym, lepszym kierunku. 

Efektem projektu będzie adaptacja do warunków Polskich i do pracy z organizacjami pozarządowymi, dostępnego poza Polską narzędzia służącego diagnozie kultury organizacyjnej, a następnie udostępnienie i rozpowszechnienie gotowego narzędzia do dla wszystkich NGO w Polsce za pomocą dedykowanego portalu internetowego, dzięki któremu organizacje będą mogły poprawiać swoją samoorganizację i zarządzanie, a także wzmocnić swoje instytucjonalne działanie i realizację swoich misji. Portal ten będzie zarazem zbierał dobre praktyki i bibliografie, którymi będą mogły dzielić się ze sobą organizacje, aby jeszcze lepiej konstruktywnie wzmacniać w pożądanym kierunku swoją kulturę.

Aby realizacja celu głównego była możliwa zakładamy realizację następujących działań:

  • realizacja zaplanowanych w tym zadaniu cykli doradczo-szkoleniowych w oparciu o ocenę potrzeb poszczególnych zespołów
  • przygotowanie narzędzia diagnostycznego w oparciu o uporządkowany i wiarygodny proces badawczy
  • przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników z uwzględnieniem dobrych praktyk dostępności
  • opracowanie planu dalszej pracy po zakończeniu projektu, która realizowana będzie w ramach działalności programowej Fundacji

Istotnym aspektem projektu, realizującym statutowe postulaty Fundacji Geko będzie wspieranie realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju w postaci innowacyjności, zmniejszenia nierówności ograniczających potencjał rozwojowy zespołów działających z NGO, dążenia do silnych organizacji i sprawiedliwości, a także do powoływania partnerstw na rzecz obieranych celów.

Projekt będzie miał charakter procesowy oraz systemowy i składać się będzie z szeregu kroków mających na celu dostarczenie możliwie najlepszych efektów.

Więcej na stronie projektu: http://drogowskazykultury.org/

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *